Pelle Conciata al Vegetale"Vegetals per pell Curtida"


Sèrie de productes italians de pell . Es fa servir un procés per curtir la pell a base de vegetals, que redueix l'impacte ambiental i fa que el producte sigui biodegradable. A part, els productes són curiosos.


http://www.asaplab.it/

http://www.opos.it/