ANTONI YLLA-CATALÀNascut a Vic el 4 de setembre de 1941.

Estudis:
.- Enginyer Químic IQS . Promoció 1962. Qualificació global Matrícula d’honor. Premi especial fi de carrera.
.- Especialitat tècnica en Adobaria a la Westdeutsche Gerberschule Reutlingen. (1964)
.- I.E.S.E. Desarrollo directivo (1981-1982)
.- E.S.A.D.E. Gestión estratègica (1988-1989)

Experiència professional:

.- Tècnic a Colomer Munmany de 1963 a 1970
.- Director industrial de Ernesto Baumann de 1970 a 1980
.- Director industrial de Colomer Munmany de 1981 a 1984 i de 1998 a 2005
.- Director general de Colomer Investigación y Desarrollo S.A. de 1982 a 1984
.- Director general de Colomer Munmany S.A. de 1984 a 1992
.- President de la “Asociación Química Española de la Industria del Cuero” de 1987 a 1992.
.- Director de I+D de CMSA 1992 a 1998
.- Premi AQEIC 2000 de l’Associació química espanyola en reconeixement a la seva trajectòria professional.
.- President de Gremi d’Adobadors de la comarca d’Osona des de l’any 2002

Publicacions, llibres :

.- Coautor i coordinador del “Diccionario de la piel”, en sis idiomes, anglès, alemany , francès, castellà, italià i rus . (Roether Verlag, Darmstadt 1977)
.- “Tecnología de la piel” (Enciclopedia temática Planeta) ( Ed.Planeta Barcelona 1980)
.- Coordinador de “ Acabado de la Piel” AQEIC , (Barcelona 1988)
.- “ L’Adob de la pell a Vic”. Museu de l’Art de La Pell, (Vic 2002)
.- Col·laborador en “Les millors tècniques disponibles aplicables a la indústria de l’adobament de la pell” (Generalitat de Catalunya 2005)
.- Coordinador de l’edició del llibre de M.Portavella “Leather this natural Wonder”(CMSA Vic 2000)
.- Co-redactor dels capítols: La Pellejeria y La Zapateria. Libro de los oficios del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. ( Ministerio de Cultura y Junta de Extremadura 2007)
.- La Ribera.(Tècnica de la fabricació de la pell) (Copyset Vic 2008)
.- Nissaga de Pellaires. Museu de l’Art de La Pell (Vic 2008)